นักลงทุนจีนรับทรัพย์เที่ยวไทยโต ทุ่มเงินกว้านซื้อที่ดิน-โรงแรม “วีระศักดิ์”เต้นผุดแผนรับมือ

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า อนาคตด้านการท่องเที่ยวของไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปโดยปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยจำนวนมากจากทุกช่องทาง ทั้งทางรถ ทางเรือ ทางอากาศ และอีก 5 ปี ข้างหน้าทางรถไฟความเร็วสูงจะสามารถเชื่อมภูมิภาคนี้ จะเป็นอีกช่องทางที่นักท่องเที่ยวใช้เข้ามาเที่ยวไทย อย่างไรก็ตามพบว่ามีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาตัดวงจรธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบล้งด้านการท่องเที่ยว เช่น บริษัททัวร์ ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว บริษัทรถเช่า เป็นต้น ทำให้ภาคการท่องเที่ยวไทยต้องเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย ในขณะที่กระทรวงฯจำเป็นต้องเตรียมบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และต้องทำแผนเพื่อรับมือการพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการวางบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น วัด ร้านอาหาร มาบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคของการทำงานให้น้อยลง

“ขณะนี้ลมหายใจของเศรษฐกิจและสังคมไทยหันมา พึ่งพาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคการผลิต ภาคการบริการ และโครงสร้างเศรษฐกิจไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการโหวตให้เป็นเมืองน่าเที่ยวหลายครั้งจากคนทั่วโลก แม้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่มากกว่าจำนวนประชากรของประเทศเหมือนในหลายประเทศ แต่ขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 50% ของประชากร และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
นายวีระศักดิ์ยังได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยว่า มีแผนที่จะนำองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เข้ามาสังกัดกระทรวงฯ ด้านนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า การลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากนักลงทุนไทยและต่างประเทศ แต่ที่เห็นได้ชัดคือการลงทุนในอุตสาหกรรมโรงแรมทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น มีการขยายตัวของห้องพักเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20% ของจำนวนห้องพักทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากจีนที่เข้ามาซื้อที่ดิน ซื้อโรงแรม เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย.