BANKING – การฝาก-ถอนเงิน

     ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Gclub Banking ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของ ขั้นตอน การฝากเงิน ถอนเงินเพื่อร่วมสนุกกับเกมส์คาสิโนออนไลน์ของ GCLUB และเพื่อความสะดวกของลูกค้า สามารถฝากเงินเข้าและถอนเงินกับเราได้หลายธนาคาร ดูขั้นตอนการฝาก-ถอน ได้จากด้านล่าง

 

 

ฝากเงิน Deposite
ขั้นตอนการฝากเงิน
รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ในการฝาก-ถอนเงินกับบริการคาสิโนออนไลน์

1. ติดต่อ Call Center เพื่อแจ้งความประสงค์เติมเงินเข้าบัญชี

2. User ที่ต้องการเติมเงินเข้า จำนวนเงินที่โอนเข้า ชื่อบัญชี,ชื่อธนาคาร และเวลาที่ทำการโอนเงิน

3. หลังจากที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวกับพนักงาน Call Center ของเราแล้วรอไม่เกิน 10 นาที ก็สามารถเล่นได้เลย

*เมื่อท่านทำการฝากเงินเสร็จแล้ว กรุณาแจ้งเจ้าพนักงานทันที่ เพื่อความถูกต้องของยอดเงินที่โอนเข้ามา

ถอนเงิน Withdrawal
ขั้นตอนการถอนเงิน
1. ทำการถอนเงินออกจากบัญชีโดยท่านต้องแจ้ง User และจำนวนเงิน และจำนวนเงินที่ท่านต้องการจะถอนเงิน

2. แจ้งยอดเงินคงเหลือที่อยู่ใน User เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับจ้าหน้าที่

3. แจ้งชื่อบัญชี , เลขที่บัญชี , และเชื่อธนาคาร เช่นเลขที่่บัญชี 211-122344-5 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายสรพงษ์ ทำดี

4. เจ้าหน้าที่จะทำการโอนเงินกลับเข้าบัญชีของท่านไม่เกิน 10 นาที gclub download