จังหวัดนครนายก เขื่อนขุนด่าน

แหล่งท่องเที่ยว เขื่อนขุนด่าน

“ชิวริมเขื่อนใกล้กรุง สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มพุงกันไปเลย”

เป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดที่ยาวที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในโลก  มีความยาวรวม  2,593  เมตร  ความสูง (สูงสุด)  93  เมตร  เป็นแหล่งรับน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำมีความจุ  224  ล้านลบม.  เขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นตาม  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ของ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของอยู่ตรงใกล้ๆ กับบริเวณสันเขื่อนเยอะแยะให้กับคนที่มาเที่ยวชมเขื่อนขุนด่านใครที่อยากมาชมความสวยงามของทิวเขา อยากนั่งรับบรรยบากาศธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติ หรือนั่งเรือชมบรรยากาศภายในเขื่อน สูดอากาศบริสุทธิ์แค่นี้ก็ฟินแล้ว ^^